Devlet eliyle sanat olmaz dedi ve...
17.05.2013 19:03

 

 

Devlet eliyle sanat olmaz tartışmalarıyla gündeme gelen Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi ile ilgili gelişmelerde sona yaklaşıldı.

 
İstanbul Şehir Tiyatroları'nın başına bir bürokratın atanması sırasında yaşanan tartışmalar üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamında, devlet eliyle tiyatroculuk olmaz. Kadir Bey'i (Topbaş) tebrik ediyorum. Ve aynı şeyi şu anda Bakanlar Kurulu'na getireceğim. Özel bir yönetim değil, tiyatroları özelleştireceğiz. Özelleştirmek suretiyle buyurun istediğiniz gibi tiyatrolarınızı oynayın. Gerektiği zaman bizler hükümet olarak istediğimiz oyunlara sponsor olur desteğimizi veririz"  sözlerinin ardından yeni bir yasa taslağı üzerinde çalışılmaya başladı.
 
Henüz son şekli verilmeyen ve ilgili kurumların görüşlerine açılmayan taslak Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin kapatılmasını öngörüyor.
 
Bu kurumların yetkili organları yerine sanatla ilgili tüm yetkilerin toplanacağı, 11 kişilik Türkiye Sanat Kurulu kurulması öngörülüyor. Bakanlar Kurulu tarafından atanacak kurul, tiyatro, sinema, opera, bale gibi sanatın hangi sanat dallarında, hangi projelerin, hangi koşullarda ve hangi miktarda destekleneceğine karar verecek.
 
Kurul üyelerinin 6'sı, desteklenen sanat dallarında öğrenim görmüş, görev yapmış veya bu alanda isim yapmış kişilerden oluşacak.
 
Kurul, hangi projelerin destekleneceğine karar verirken; gerek gördüğünde özel sektörden hizmet alımı yoluyla proje yaptırabilecek. Sadece projeler değil, yardıma muhtaç sanatçılar da gözetilip kollanacak.
 
Kurulun vereceği destek miktarı, projenin yarısını geçemeyecek. Kurul kaynaklarından önemli bölümünü Milli Piyango'nun sattığı bilet gelirleri oluşturacak. Bilet gelirlerinin belli bir bölümü sanat destekleri için ayrılacak.
 
TİYATRO, BALE ÇALIŞANLARI NE OLACAK?
 
Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nde sanatçı kadrosunda görev yapanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilecek. Halen görev yaptıkları ilin kültür ve turizm müdürlüğünde görevlendirilmiş sayılacak.
 
Yaş haddinden emekliliğine az kalan sanatçılar için emeklilik teşvik edilecek. Yaş haddinden emekliliğine en fazla 3 yıl kalanlara yüzde 40, 3 ile 6 yıl kalanlara yüzde 50; 6 yıldan fazla kalanlara yüzde 60 fazla ikramiye ödenecek.